Διαχείριση Αρχείων

Εργαλείο για ανέβασμα, διαγραφή, επεξεργασία των GeoJson αρχείων.

Συνέχεια
Διαχείριση Κατηγοριών

Προσθήκη/Διαγραφή κατηγοριών και ετικετών επιπέδων.

Συνέχεια
Διαχείριση Html Περιεχομένου

Εργαλείο για δημιουργία σελιδών που συνδέονται με κάποιο επίπεδο.

Συνέχεια